სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა

“მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების” სახელმწიფო პროგრამა და მისი კიდევ ერთი წარმატებული ისტორია. სტუმარი: გიორგი მიშელაძე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე.

 

ბიზნესპარტნიორი