საქართველოში კარტოფილის მოსავლიანობის ზრდის პროცესში ქვეყნის პარტნიორი ორგანიზაციები ერთვებიან

ბიზნესპარტნიორი