საია-ს კვლევა - მოსამართლეების დანიშვნა

მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში. „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ კვლევა მოამზადა. დოკუმენტი 2013-2021 წლებს მოიცავს. მიზანია ბოლო წლებში შემუშავებული სასამართლო რეფორმის სტრატეგიისა და დინამიკის სისტემური ანალიზი.

კვლევა აფასებს 2013-2021 წლებში საერთო სასამართლოების სისტემაში გატარებულ მნიშვნელოვან რეფორმებს, მათ გავლენებს სასამართლოზე და არსებულ გამოწვევებზე.