რა? სად? როდის? - ტელემაყურებელი ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ექვსეულის წინააღმდეგ

დღეს თამაშობს ალექსანდრე ლორთქიფანიძის ექვსეული: ანა მარდალეიშვილი, გიორგი იაშვილი, თორნიკე კორძაია, რატი შუბლაძე, შანშე ქენქაძე, ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

რა? სად? როდის?