ქვეყნის ფინანსური კრიზისიდან გამოყვანის თანამედროვე ინსტრუმენტი საქართველოში ინერგება

სტუმარი: ეკა ყუბუსიძე, ეკონომიკისა და მგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულიბის, საინფორმაციო ტექნოლიგიებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსი.

ბიზნესპარტნიორი