#პირადიექიმი შარდ-კენჭოვანი დაავადებების მაჩვენებლის ზრდა და რისკ-ჯგუფები