#პირადიექიმი რეკომენდაციები საშარდე გზების ინფექციის თავიდან ასაცილებლად