მზის ენერგია და ვირტუალური ნეტო აღრიცხვა

სტუმარი: თორნიკე დარჯანია – „ჰელიოს ენერჯის“ დამფუძნებელი.

ბიზნესპარტნიორი