„მუსიკის 12 მოციქულის“ სტუმარია - ნიკოლოზ დოლენჯაშვილი

მუსიკის თორმეტი მოციქული