„მუსიკის 12 მოციქულის“ სტუმარია, მუსიკოსი მამუკა ბერიკა

მუსიკის თორმეტი მოციქული