მათემატიკა, III კლასი - ორნიშნა რიცხვები; ათეულები, ოცეულები, ერთეულები #ტელესკოლა

ტელესკოლა

III კლასი