მათემატიკა, II კლასი - რაოდენობების შედარება; რამდენით მეტია/ნაკლებია? #ტელესკოლა

ტელესკოლა

II კლასი