მათემატიკა, I კლასი - რიცხვების 3 და 4 ჩაწერა; რიცხვი 5 და რიცხვი 6 #ტელესკოლა

ტელესკოლა

I კლასი