#მარტივილოგიკა ნიკა გოგიაშვილი და ნინო სილაგაძე / თამარ მალანია და აკაკი როგავა / ირაკლი ბარბაქაძე და სალომე ბარბაქაძე

მარტივი ლოგიკა