ხანმოკლე XX საუკუნე - 1941
  • მესამე რაიხის მისტერიები
  • ოპერაცია ბარბაროსა
  • სტალინის სტრატეგია