ხალხური სიმღერის გაკვეთილები - ანსამბლი „იამე“ - არ დაიჯერებ

#აყევიპირველს

ანსამბლის ხელმძღვანელი – გულთამზე კუბლაშვილი

სიმღერის ტექსტი: 

არ დაიჯერებ, არ დაიჯერებ,
არ დაიჯერებ, თუ ვით სატრფო ხარ!
როს ბედნიერ ვარ შენთან ყოფნითა,
ღიმილით გევხარ მაისის დღესა,
მე შენსა თვალებში ვსვჭვრეტ სამოთხესა
და მათი მჭვრეტი, თუ ვით სატრფო ხარ,
არ დაიჯერებ, არ დაიჯერებ,
არ დაიჯერებ, თუ ვით სატრფო ხარ!

როს უბედურ მყოფს მე მოშორება
გონებამტკიცის მშვენიერების
მსთვლი მოწყინებით ჟამთ მჭმუნვარების
და სევდა გლახ-გულს დამეფარება!
არ დაიჯერებ, თუ ვით სატრფო ხარ!

ხან ძილსა იკრთობს, ხან სევდით ოხრავს,
ხანცა ყოველს სულს ამხიარულებს,
ხან სიკვდილს იწვევს, ხანაც შორით ოცნებობს,
ხან ჰყვება სოფელს, ხან ცად მიფრინავს!
ად დაიჯერებ, თუ ვით სატრფო ხარ!

ხალხური სიმღერის გაკვეთილები

  

დატოვე კომენტარი