კარანტინის გამო, სვანეთში დაგეგმილი ყველა ტური გაუქმებულია

 

 

ბიზნესპარტნიორი