კაცები პირველზე! სტუმარი: მკლავჭიდელი ლევან საგინაშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები