კაცები პირველზე! სტუმარი: მანანა კაზაკოვა

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები