კაცები პირველზე! სტუმარი: ლელა წურწუმია

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

კაცები