კაცები პირველზე! სტუმარი: ილუზიონისტი ლაშა გელაშვილი - მიკრომაგიის სპეციალისტი!

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე (დისტანციურად)

კაცები