კაცები პირველზე! სტუმარი: გიორგი სუხიტაშვილი

ირაკლი კაკაბაძე, დავით ლაბაძე, ირაკლი ვახტანგიშვილი, გიორგი ჯანელიძე

სტუმარი: გიორგი სუხიტაშვილი

კაცები