იშვიათი ჯიშის ფრინველთა სანაშენე მეურნეობა მუხრანში

მცხეთის რაიონი, სოფელი მუხრანი, – როგორ იქცა ფერმერად ყოფილი პროკურორი და როგორ შექმნა იშვიათი ჯიშის ფრინველთა სანაშნე მეურნეობა, რა ლეგენდა არსებობს ბრესის ქათმებზე და რატომ არის სასარგებლო ცისფერი და მოწითალო კვერცხი.

რა სიახლეების ძიებაშია კოტე ჯაოშვილი და რა პერსპექტივას ხედავს ხილის დისტილატის წარმოებაში. ფერმერი, რომლისთვისაც ფერმერობა მსოფლმხედველობად იქცა!

წამყვანი: ნუცა გამცემლიძე

ფერმა