#ფერმა თბილისელები სოფელ თოხლიაურში და შემოქმედებად ქცეული აგროტურიზმი

კრეატიული აგროტურიზმი სოფელ თოხლიაურში, რომელიც თბილისელმა მეცნიერმა ლალი ღოღელიანმა ოჯახთან ერთად შექმნა. ტურისტების ავტოგრაფებით სავსე კედლები და ედემის ბაღი, რომელიც წლის ყველა დროს იზიდავს მნახველებს.

ნახეთ, გონიერების, გემოვნებისა და შემოქმედების ნაზავი აგროტურიზმში!

წამყვანი: ნუცა გამცემლიძე

ფერმა