“ჩემს ხალხს მინდა ვუსურვო გონიერება და სულიერი სიმტკიცე. დანარჩენს, რისი მოპოვებაც შეიძლება ამქვეყნად, ყველაფერს მოიპოვებენ” - ოთარ ჭილაძის სამყარო ანო ფრანგიშვილის სიუჟეტში

დღის კოდი