ჩეხურ-ქართული სამართლებრივი ფორუმი

ჩეხურ-ქართული მეორე სამართლებრივი ფორუმი დასრულებულია. საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ხაზი გაუსვა ჩეხეთის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ სამართალთან დაახლოების პროცესში, რაც საშუალებას მისცემს საქართველოს, განაგრძოს წინსვლა ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე.

აღინიშნა, რომ სასესიო ფორმატის ფარგლებში მხარეებმა არაერთი საინტერესო ინიციატივა წამოჭრეს, რომელთა განხორციელებაც ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის სახელმწიფო სისტემების განვითარებას, ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმების დახვეწას და აგრეთვე პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმირების პროცესის წარმატებას. ქართულ-ჩეხური სამართლებრივი ფორუმი ყოველწლიურად იმართება.