ბიზნესი და საგადასახადო სისტემა
სტუმარი: გიორგი თაბუაშვილი – ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის (RSF) გამგეობის აღმასრულებელი თავმჯდომარე.

ბიზნესპარტნიორი

დატოვე კომენტარი