#აკუსტიკა გიგი ადამაშვილი - Sweet Marigold

მუსიკა – გიგი ადამაშვილი

ტექსტი – მემე

აკუსტიკა