#აკუსტიკა FAU - Free your mind

მუსიკა – ზაქარია ქურციკაშვილი

ტექსტი, მელოდია – დიმიტრი კობეშავიძე

აკუსტიკა