#აკუსტიკა ცოტნე ბარბაქაძე - გიორგობისთვე

მუსიკა – ზურაბ მანაგაძე

ტექსტი – მერი ჩხეიძე

არანჟირება – სანიკა

აკუსტიკა