#აკუსტიკა ანა ჟორდანია - რომანსი კინოფილმიდან „დღე უკანასკნელი, დღე პირველი“

აკომპანიატორი – ლაშა დეისაძე

მუსიკა – დავით თორაძე

ლექსი – პეტრე ბაგრატიონ-გრუზინსკი

აკუსტიკა