#აკუსტიკა აკე პატარაია - ტკბილი ცოდვა

ავტორი – ზაზა ხუციშვილი

აკუსტიკა