42°პარალელი - თურქული დიპლომატია რუსეთ-უკრაინის ომში

უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტში სამშვიდობო პროცესის წარმართვასა და წარმატებით დასრულებაში ყველაზე აქტიური თურქეთია. საგულისხმოა ისიც, რომ არაერთი შეთავაზებული ალტერნატიული საშუამავლო აქტორისა, ორივე დაპირისპირებული მხარე სწორედ ოფიციალურ ანკარას ირჩევს და ენდობა. რა განაპირობებს დაბალანსებულ თურქულ დიპლომატიას და როგორ შეიძლება აისახოს ომის პერიპეტიები მის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, შოთა თხელიძის სიუჟეტში.

42° პარალელი