42° პარალელი - გაერთიანებული სამეფო შტატები

ტრამპის სახელმწიფო ვიზიტი გაერთიანებულ სამეფოში. გიორგი გვიმრაძის სიუჟეტი.

42° პარალელი