საპრეზიდენტო არჩევნები 2018

 

ინფორმაცია საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის

 

 

ბრძანება ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის და არაკვალიფიკაციური სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განსაზღვრის შესახებ

 

 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია