ტეგი: სახელმწიფო ქონება

ბიზნესუბიექტებს, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის გამო პრობლემები შეექმნათ, სახელმწიფო ქონებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების გადავადების შესაძლებლობა ეძლევათ
სახელმწიფო ქონების მოიჯარეებს პანდემიით გამოწვეული პრობლემების გამო ვალდებულებების შესრულებაზე გარკვეული შეღავათები მიენიჭებათ
დაკავება სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურებისა და ეკონომიკის სამინისტროს ქონების მართვის სააგენტოები გაერთიანდება
გახსნილი დანაშაული
დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე შვიდი პირი პასუხისგებაში მიეცა
ქონების დაბრუნება
სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე სამი პირი პასუხისგებაში მიეცა
სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ოთხი პირი პასუხისგებაში მისცეს