ტეგი: ქვათახევის მონასტერი

იონას საქართველო - მეოცე სერია
იონას საქართველო - მეცხრამეტე სერია
იონას საქართველო - მეჩვიდმეტე სერია
იონას საქართველო - მეთოთხმეტე სერია
იონას საქართველო - მეცამეტე სერია
იონას საქართველო - მეთორთმეტე სერია
იონას საქართველო - მეთერთმეტე სერია
იონას საქართველო - მეათე სერია
იონას საქართველო - მეცხრე სერია
იონას საქართველო - მერვე სერია
იონას საქართველო - მეშვიდე სერია
იონას საქართველო - მეექვსე სერია
იონას საქართველო - მეოთხე სერია
იონას საქართველო - მესამე სერია
იონას საქართველო - მეორე სერია
იონას საქართველო - პირველი სერია