ტეგი: ახალი შემტხვევების განაწილება

კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 860 თბილისში, 677 აჭარაში, 573 კი იმერეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 958 თბილისში, 538 აჭარაში, 319 კი იმერეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 359 თბილისში, 413 აჭარაში, 263 კი იმერეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 391 თბილისში, 202 აჭარაში, 172 კი ქვემო ქართლში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 922 თბილისში, 125 იმერეთში, 89 კი ქვემო ქართლში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 470 თბილისში, 69 იმერეთში, 53 კი აჭარაში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 550 თბილისში, 102 სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 84 კი იმერეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 208 თბილისში, 50 აჭარაში, 33 კი სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 359 თბილისში, 202 იმერეთში, 135 კი აჭარაში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 904 თბილისში, 146 აჭარაში, 99 კი სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 285 თბილისში, 68 აჭარაში, 49 კი სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 351 თბილისში, 84 სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 68 კი იმერეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 199 თბილისში, 65 იმერეთში, 30 კი კახეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 213 თბილისში, 61 იმერეთში, 39 კი სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 670 თბილისში, 257 იმერეთში, 145 კი სამეგრელო-ზემო სვანეთში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 837  თბილისში, 367 იმერეთში, 125 კი აჭარაში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 920 თბილისში, 279 იმერეთში, 139 კი აჭარაში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 282 თბილისში, 489 იმერეთში, 228 კი აჭარაში გამოვლინდა
კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 1 477 თბილისში, 533 იმერეთში, 280 კი აჭარაში გამოვლინდა