"NDI" tədqiqatına əsasən, hökumətin fəaliyyətini sorğu olunanların 50 faizi müsbət dəyərləndirir
"NDI" tədqiqatına əsasən, hökumətin fəaliyyətini sorğu olunanların 50 faizi müsbət dəyərləndirir

“NDI” tədqiqatına əsasən, Gürcüstan hökuməti fəaliyyətini sorğu olunanların 50 faizi müsbət dəyərləndirir.

Suala – mövcud hökumətin fəaliyyətini nə cür dəyərləndirərdiniz, sorğu olunanların 38 faizi bəyan edir pis, 11 faizi deyir bilmir, bir faizi isə, cavab verməkdən imtina edir.

“NDI” təşkilatının məlumatına görə, tədqiqat Gürcüstan miqyası ilə 2020-ci il 17-24 dekabrda, 2 053 telefon müsahibəsi nümayəndəlik seçimi əsasında keçirildi. Sorğunun səhvi +- 1.1 faizdir. Respodentlər təsadüfi nömrəyə zəng etmə metodu ilə seçildilər.