"NDI" sorğusuna əsasən, Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzv olmasını sorğu olunanların 80 faizi, NATO-nun üzvlüyünü isə, 74 faizi dəstəkləyir
"NDI" sorğusuna əsasən, Gürcüstanın Avropa İttifaqına üzv olmasını sorğu olunanların 80 faizi, NATO-nun üzvlüyünü isə, 74 faizi dəstəkləyir

“NDI” sorğusuna əsasən, Gürcüstanda Avropa İttifaqına və ANTo-ya dəstək yenə yüksəkdir.

Gürcüstan hökumətinin bəyan etdiyi məqsəd ki, Gürcüstan Avropa ittifaqının üzvü olsun qəbulolunandır ya yox sualına müsbət cavab 2020-ci ilin iyunu ilə müqayisədə 76 faizdən 80 faizə qədər artdı. Avropa ittifaqına gürcüstanın üzv olması ilə 12 faizi razılaşmir, səkkiz faizi bilmir.

2020-ci ilin iyunu ilə müqayisədə ANTO-ya qəbul olunmanın tərəfdarlarının sayı 69-dan 74 faizə qədər artdı. Gürcüstan hökumətinin bəyan etdiyi məqsəd ki, Gürcüstan NATO-nun üzvü olsun qəbulolunandır ya yox sualına müsbət cavab 74 faizdir, mənfi cavab 16 fazidir, doqquz faizi bilmir.