Տեգ: Մահվան դեպքեր

Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 10 պացիենտ
Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 13 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 11 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է իննը պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է հինգ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է ութ պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 14 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 11 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 16 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 19 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 11 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 21 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 19 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 12 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 25 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 16 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 17 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 16 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 24 պացիենտ
Վերջին 24 ժամում Վրաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 14 պացիենտ