ბელა ჩეკურიშვილი
ბელა ჩეკურიშვილი
ბელა ჩეკურიშვილის (1974) ლექსები იბეჭდება ლიტერატურულ პერიოდიკაში, გამოიცემა წიგნებად და თარგმნილია ინგლისურ, გერმანულ, იტალიურ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე. მისი შემოქმედების მთავარი საკითხია თანამედროვე ქაოტურ სამყაროში ადამიანური ღირებულებებისა და საყრდენი წერტილის ძიება. პოეტის ლექსები შევიდა 2015 წელს ბერლინში გამოცემულ თანამედროვე ქართული ლირიკის გერმანულენოვან კრებულში „შორიდან“ (გერმ.: Aus der Ferne), ასევე ქართულ-ინგლისურ ანთოლოგიაში „ქართველი პოეტი ქალები“, ხოლო 2017 წელს მისი ლექსი „ჩვენ, ვაშლის ხეები“ (გერმ.: Wir, die Apfelbäume) შევიდა გერმანული პოეზიის ანთოლოგიაში „ლირიკის ყოველწლიურ...

ბელა ჩეკურიშვილის (1974) ლექსები იბეჭდება ლიტერატურულ პერიოდიკაში, გამოიცემა წიგნებად და თარგმნილია ინგლისურ, გერმანულ, იტალიურ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე. მისი შემოქმედების მთავარი საკითხია თანამედროვე ქაოტურ სამყაროში ადამიანური ღირებულებებისა და საყრდენი წერტილის ძიება.

პოეტის ლექსები შევიდა 2015 წელს ბერლინში გამოცემულ თანამედროვე ქართული ლირიკის გერმანულენოვან კრებულში „შორიდან“ (გერმ.: Aus der Ferne), ასევე ქართულ-ინგლისურ ანთოლოგიაში „ქართველი პოეტი ქალები“, ხოლო 2017 წელს მისი ლექსი „ჩვენ, ვაშლის ხეები“ (გერმ.: Wir, die Apfelbäume) შევიდა გერმანული პოეზიის ანთოლოგიაში „ლირიკის ყოველწლიური 2017“ (გერმ.: Jahrbuch der Lyrik 2017).

მეტი მაჩვენე ნაკლები