სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #488; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტების თანახმად,

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნეს მიხეილ ჩიკვილაძე (პირადი #01018003602)
  2. მიხეილ ჩიკვილაძე, როგორც სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილება იწყება არჩევის მომენტიდან.
დატოვე კომენტარი