სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #485; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებული ღია კონკურსის მე-2 ტურში გასასვლელი კანდიდატების ვინაობის გამოვლენის და მე-2 ტურის ვადების დანიშვნის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადების (სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს 18.08.2020წ. #482 (ოქმი #427) გადაწყვეტილება) და კონკურსის შესაბამისად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს მიერ კენჭისყრის ჩატარების წესის შესახებ ინსტრუქციის (სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს 12.09.2013წ. #263 (ოქმი #256) გადაწყვეტილება; შეტანილი ცვლილება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“  სამეურვეო საბჭოს 06.12.2016წ. #354 (ოქმი #333) და 22.09.2020წ. #485 (ოქმი #428) გადაწყვეტილებებით) თანახმად

დატოვე კომენტარი