სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #471; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაკმაყოფილდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირეკტორის წარდგინება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ და სამეურვეო საბჭომ 2008 წლის #108 (ოქმი#68) გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” დებულებაში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები

დატოვე კომენტარი