სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #399, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ ახალი პროგრამული პრიორიტეტების დამტკიცებამდე, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ 2018 წლის პირველ თებერვლამდე მაუწყებლობა განხორციელდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ 10.07.2015წ. N305 (ოქმი N 297) გადაწყვეტილებით დამტკიცებული პროგრამული პრიორიტეტების გათვალისწინებით

დატოვე კომენტარი