სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #399, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ ახალი პროგრამული პრიორიტეტების დამტკიცებამდე, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ 2018 წლის პირველ თებერვლამდე მაუწყებლობა განხორციელდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს მიერ 10.07.2015წ. N305 (ოქმი N 297) გადაწყვეტილებით დამტკიცებული პროგრამული პრიორიტეტების გათვალისწინებით

დატოვე კომენტარი