სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 5 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი