თამაზ ჭილაძე "ნადირობის სეზონი"
თამაზ ჭილაძე "ნადირობის სეზონი"

პ რ ე მ ი ე რ ა

შაბათს, 10 ოქტომბერს 00:00 სთ-ზე

ეძღვნება თამაზ ჭილაძის ხსოვნას

მონაწილეობენ: ანა მატუაშვილი, გივი ჩუგუაშვილი, ლევან ბერიკაშვილი.

რეჟისორი – ზურაბ კანდელაკი

ხმის რეჟისორი – ბაკო ხვიჩია

საქართველოს საზოგადოებრივი რადიო 2020 წელი.