სოციალური მუშაკის როლი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში
სოციალური მუშაკის როლი ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში

სტუმრები: ნინო შატბერაშივილი – საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, თსუ ასოცირებული პროფესორი, ზურაბ ტატანაშვილი – თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულების მოწვეული ლექტორი, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ავტორი.

დატოვე კომენტარი