საქართველოს წიაღისეულის დამუშავების და მიწისქვეშა სივრცეების გამოყენების პერსპექტივები და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პრობლემები
საქართველოს წიაღისეულის დამუშავების და მიწისქვეშა სივრცეების გამოყენების პერსპექტივები და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პრობლემები
სტუმარი: ლევან ჯაფარიძე – ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

 

დატოვე კომენტარი